Home Uncategorized WHEN A BILL OF LADING SHOWS MORE THAN ONE ON BOARD NOTATION

WHEN A BILL OF LADING SHOWS MORE THAN ONE ON BOARD NOTATION

3 min read
0
0
1,216

QUERY

Trong ví dụ tính ngày đáo hạn của hối phiếu: Trên cùng một hối phiếu thể hiện 2 cảng và 2 ngày onboard. Trường hợp này xảy ra khi nào?

———————————

ANSWER FROM MR. OLD MAN

Trường hợp này xảy ra khi hàng hóa được giao từ các cảng ở cùng khu vực địa lý. Ví dụ: LC yêu cầu giao hàng từ cảng Châu Âu (European port), và vận đơn chứng minh hàng hóa được xếp lên tàu A từ cảng Dublin ngày 16/8 và được xếp lên tàu B từ cảng Rotterdam ngày 18/8 (Dublin và Rotterdam đều ở cùng khu vực địa lý Châu Âu) – Xem ISBP para. 43 (e):

e. If a bill of lading showing more than one on board notation is presented under a credit which requires drafts to be drawn, for example, at 60 days after or from bill of lading date, and the goods according to both or all on board notations were shipped from ports within a permitted geographical area or region, the earliest of these on board dates will be used for calculation of the maturity date. Example: the credit requires shipment from European port, and the bill of lading evidences on board vessel "A" from Dublin August 16 and on board vessel "B" from Rotterdam August 18. The draft should reflect 60 days from the earliest on board date in a European port, i.e., August 16. …

  • WHEN A BILL OF LADING SHOWS MORE THAN ONE ON BOARD NOTATION

    QUERY Trong ví dụ tính ngày đáo hạn của hối phiếu: Trên cùng một hối phiếu thể hiện 2 cảng…
Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ĐẠP XE CÓ GIÚP BODY ĐẸP HƠN?

Nhiều bạn nhăm nhe định chơi xe đạp mong ước sẽ có một body đẹp. Họ thưởng hỏi Mr. Old Man…