Home Uncategorized INSURANCE DOCUMENT ISSUED TO ORDER

INSURANCE DOCUMENT ISSUED TO ORDER

4 min read
0
0
1,561

QUERY FROM M.N

Anh giup em truong hop nay gap voi nhe.

Em nhan 1 LC xuat co ghi dk bao hiem nhu sau: " Marine insurance policy covering inter-alia transit ( warehouse to warehouse) clause pertaining to current shipment/ despatch covered by transport documents called for herein unto order and blank endorsed for 10pct ovre invoice value covering institute cargo clause 'A' institute war clause (cargo) and institute strike cluase (cargo) with cliams payable in india

Khach hang co xuat trinh chung tu bao hiem cua Bao viet voi phan NAME OF ASSURED la: UNTO ORDER HP CO., LTD ( HP la ten Ben) va ki hau o mat sau Bao hiem

Theo yeu cau cua LC thi em hieu phai ghi NAME OF ASSURED la UNTO ORDER va BEN ki hau o mat sau Bao hiem.

Em tham chieu dieu 28 UCP600 va ISBP681 muc 180 thay ko ro rang lam, ma xet ve y nghia thi em thay khach hang lam the cung ko sai.

Vi khach hang dang co nhu cau chiet khau bo chung tu nay nen em can anh tu van giup lam nhu the nao la dung de chung tu phu hop day a.

Em cam on anh nhieu

M.N
—————————-

ANSWER

Hi,

Tại ý kiến TA688rev, ICC khuyến nghị rằng không nên yêu cầu chứng từ bảo hiểm thể hiện người được bảo hiểm là “Theo lệnh” (To order) hoặc “Nặc danh” (To bearer).

Trên thực tế, những người thực hành L/C vẫn thường có thói quen yêu cầu bảo hiểm lập theo lệnh (To order) tương tự như vận đơn và tình huống của bạn là một ví dụ điển hình.

Mặc dù vậy, tương tự như trường hợp L/C yêu cầu vận đơn lập theo lệnh ký hậu để trống nhưng có thể chấp nhận vận đơn lập theo lệnh của người gửi hàng và ký hậu bởi người gửi hàng, có thể chấp nhận chứng từ bảo hiểm như mô tả.

Regards,
Mr. Old Man

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ICC GIẢI THÍCH VỀ CỤM TỪ “KHÔNG CHẬM TRỄ” TRONG UCP 600

ICC giải thích về cụm từ “không chậm trễ” trong UCP 600 (thitruongtaichinhtien…