Home Mr Old Man INSURANCE COVER UNDER CIF INCOTERMS

INSURANCE COVER UNDER CIF INCOTERMS

2 min read
0
0
395

QUESTION

Dear Mr. Old Man,

We have received a proforma invoice wherein the incoterms is CIF ICD Birgunj, Nepal. Nepal is a landlocked country and goods first arrive to Indian sea ports, Kolkata or Vishakhapatnam and then goods are transferred to rail/truck for transportation to final destination. In this case, the beneficiary has agreed to transport the goods till ICD Birgunj, Nepal whereas the insurance is only done till Vishakhapatnam, India.

Does the incoterms allow this? I don’t think so. On the other hand, we don’t have any alternative where the beneficiary arranges transportation upto Nepal whereas the insurance is done till Indian ports only and vice-versa.

Please suggest.

Thanks

Person Pradhan
—–

ANSWER

Hi,

Under CIF the insurance shall cover the goods from the point of delivery to at least the named port of destination. That is the reason why the insurance under CIF Incoterms would not cover the goods to an inland place of destination.

Alternative solution:

The buyer and the seller may agree on CIP ICD Birgunj instead of CIF ICD Birgunj.
Under CIP the insurance shall cover the goods from the point of delivery to at least the named place of destination, i.e., ICD Birgunj.

Kind regards,

Mr. Old Man

Load More Related Articles
 • LẦN THỨ BA TRỞ LẠI NGÔI LÀNG ĐÃ MẤT

  Mr. Old Man gọi làng phong Hòa Vân (làng Vân) ở bãi biển dưới chân đèo Hải Vân là “ngôi là…
 • 100 KM DAI NHÁCH

  Hôm nay đạp xe đi Đông Giang với ý định đạp hết cung đường xã Tư quay trở ra chợ Trung Man…
 • NGÓ LÊN HÒN KẼM ĐÁ DỪNG

  Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng Thương cha nhớ mẹ quá chứng bậu ơi Thương cha nhớ mẹ thì về Nhược …
Load More By Mr Old Man
 • LẦN THỨ BA TRỞ LẠI NGÔI LÀNG ĐÃ MẤT

  Mr. Old Man gọi làng phong Hòa Vân (làng Vân) ở bãi biển dưới chân đèo Hải Vân là “ngôi là…
 • 100 KM DAI NHÁCH

  Hôm nay đạp xe đi Đông Giang với ý định đạp hết cung đường xã Tư quay trở ra chợ Trung Man…
 • NGÓ LÊN HÒN KẼM ĐÁ DỪNG

  Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng Thương cha nhớ mẹ quá chứng bậu ơi Thương cha nhớ mẹ thì về Nhược …
Load More In Mr Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

LẦN THỨ BA TRỞ LẠI NGÔI LÀNG ĐÃ MẤT

Mr. Old Man gọi làng phong Hòa Vân (làng Vân) ở bãi biển dưới chân đèo Hải Vân là “ngôi là…