Home Mr Old Man QUESTION REGARDING THE TRANSFERRING BANK’S LIABILTY UNDER THE TRANSFERRED LC

QUESTION REGARDING THE TRANSFERRING BANK’S LIABILTY UNDER THE TRANSFERRED LC

9 min read
0
1
388

QUESTION

Dear Mr. Old Man,

Em có 2 câu hỏi về LC chuyển nhượng như sau:

  1. Khi người thụ hưởng thứ 2 xuất trình chứng từ cho ngân hàng chuyển nhượng và bộ chứng từ là hợp lệ thì ngân hàng này có phải thanh toán ngay cho người thụ hưởng thứ 2 không hay phải chờ xuất trình chứng từ xuất trình qua ngân hàng phát hành. Ngân hàng phát hành thanh toán cho ngân hàng chuyển nhượng rồi ngân hàng chuyển nhượng mới thanh toán cho ngân hàng xuất trình.
  2. Bộ chứng từ xuất trình cho ngân hàng chuyển nhượng và bộ chứng từ xuất trình cho ngân háng phát hành có độc lập với nhau không? Nếu một trong 2 bộ có bất hợp lệ thì có ảnh hưởng gì tới việc thanh toán cho bộ còn lại không?

Em cám ơn.

——————–

ANSWER      

Hi,

  1. Không. Trừ phi ngân hàng chuyển nhượng đồng thời là ngân hàng xác nhân, khi chuyển nhượng LC, ngân hàng chuyển nhượng thường chỉ cam kết thanh toán cho người hưởng thứ hai khi (người thụ hưởng thứ nhất) nhận được tiền hàng từ  L/C gốc.
  2. Không, ngoại trừ hóa đơn và hối phiếu. Khi người thụ hưởng thứ hai xuất trình chứng từ, ngân hàng chuyển nhượng sẽ thông báo cho người thụ hưởng thứ nhất thay thế hóa đơn và hối phiếu (nếu có).

Ngân hàng chuyển nhượng có quyền  gửi nguyên bộ chứng từ nhận thừ người thụ hưởng thứ hai mà không chịu trách nhiệm đối với người thụ hưởng thứ nhất nếu người thụ hưởng thứ nhất không thay đổi hóa đơn và hối phiếu  ngay lần yêu cầu đầu tiên hoặc có thay đổi hóa đơn nhưng hóa đơn có sai sót mà không sửa đổi  ngay lần yêu cầu đầu tiên.

Theo UCP Điều 38 (i), nếu người thụ hưởng thứ nhất xuất trình hóa đơn và hối phiếu của chính mình nhưng không thực hiện theo yêu cầu đầu tiên, hoặc nếu hóa đơn do người thụ hưởng thứ nhất xuất trình có những sai sót mà những sai sót đó không tồn tại trong hóa đơn do người thụ hưởng thứ hai xuất trình và người thụ hưởng thứ nhất không chỉnh sửa theo yêu cầu đầu tiên thì ngân hàng chuyển nhượng có quyền xuất trình các chứng từ đã nhận được từ người thụ hưởng thứ hai cho ngân hàng phát hành mà không phải chịu trách nhiệm gì thêm đối với người thụ hưởng thứ nhất.

Như đã nói ở câu 1, ngân hàng chuyển nhượng chỉ cam kết thanh toán cho người thụ hưởng thứ hai khi nhận được tiền được tiền hàng từ LC gốc. Do vậy, nêu bộ chứng từ xuất trình theo LC chuyển nhượng không phù hợp, ví dụ giao hàng trễ, thì bộ chứng từ (đã thay đổi hối phiếu và hóa đơn) mà người thụ hưởng thứ nhất xuất trình theo LC cũng sẽ không phù hợp. Một khi chứng từ không phù hợp việc chấp nhận thanh toán hay không sẽ phụ thuộc vào NHPH và người mở LC.

Best regards,

Mr. Old Man

 

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Mr Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Direct presentation of documents to an Issuing Bank under a documentary credit subject to UCP 600

ICC Banking Commission Technical Advisory Briefing No. 9 Subject: Direct presentation of d…