Home Mr Old Man NGÂN HÀNG CÓ PHẢI KIỂM TRA TƯ CÁCH PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI KÝ CHỨNG TỪ

NGÂN HÀNG CÓ PHẢI KIỂM TRA TƯ CÁCH PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI KÝ CHỨNG TỪ

14 min read
0
0
364

QUESTION

Chào Mr. Old Man,

Em hiện xin ý kiến Mr. Old Man về nội dung sau đây:

Ngân hàng em phát hành LC, trong đó có quy định như sau:

F50 (Applicant): ABC Co., Ltd

F46A (Documents Required)

1/ CERTIFICATE OF DELIVERY COMPLETION AND CONFIRMATION OF QUANTITY LIST AND QUALITY SIGNED BY APPLICANT.

2/ MINUTE OF CHECKING AND HANDING OVER THE GOODS AT SITE SIGNED BY APPLICANTAND BENEFICIARY BUT CONFIRMATION OF CONTENTS IS ONLY FOR THAT IS AGREED WHEN HAVING A CONTRACT BETWEEN THE APPLICANT AND THE BENEFICIARY. THE MINUTES HAS CONFIRMATION SIGNATURES OF BOTH PATIES IN WHICH APPLICANT IS PRESENTES BY SITE MANAGER, BENEFICIARY IS REPRESENTED BY MR. DO VAN A – HEAD OF REPRESENTATIVE OFFICE IN HA NOI

Chứng từ xuất trình:

1/ CERTIFICATE OF DELIVERY COMPLETION AND CONFIRMATION OF QUANTITY LIST AND QUALITY thể hiện:

Received Party: ABC Co., Ltd

Phần chữ ký trên chứng nhận thể hiện như sau:

On behalf of Received Party

(Chữ ký)

Mr. Nguyen Van B

2/ MINUTE OF CHECKING AND HANDING OVER THE GOODS AT SITE)  thể hiện:

Party A: ABC Co., Ltd

Phần chữ ký trên chứng nhận thể hiện như sau:

On behalf of Received Party A

(Chữ ký)

Mr. Nguyen Van B, Site Manager

Ngân hàng em kiểm tra và xác định chứng từ xuất  phù hợp. Tuy nhiên, Applicant cho rằng Chứng từ (1) là bất hợp lệ với lý lẽ như sau:

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Văn B với chức danh Site Manager đại diện cho Applicant ký các chứng từ. Tuy nhiên, ông Nguyen Van B ký chứng từ (1) mà không thể hiện chức danh Site Manager xem như Nguyen van B không đủ thẩm quyền đại diện cho Applicant: NOT SIGNED BY AUTHORISED PERSON ON BEHALF OF APPLICANT

Ngân hàng đã phản hồi thông tin tới Khách hàng về nội dung liên quan trên như sau:

Theo Điều 4 UCP 600,  LC độc lập với hợp đồng ký giữa người mua và người bán, ngân hàng không liên quan và không bị ràng buộc bởi hợp đồng, ngay cả khi LC có dẫn chiều hợp đồng. Do vậy, cho dù hồ sơ hợp đồng có quy định ông Nguyen Van B với chức danh là Site Manager được quyền ký các chứng từ thay mặt cho Applicant nhưng LC không nêu rõ như thế thì bất cứ người nào ký chứng từ thay mặt cho Applicant cũng được chấp nhận, và ngân hàng không có nghĩa vụ phải kiểm tra xem thử người ký có được ủy quyền hay chưa.

Hiện tại khách hàng vẫn chưa hài lòng với cách giải thích của ngân hàng và yêu cầu chứng từ (1) phải được ký bởi đại diện theo pháp luật của công ty. Em xin Mr. Old Man tư vấn thêm để ngân hàng có căn cứ giải thích cho khách hàng.

Mong sớm nhận được phản hồi của Mr. Old Man.

Chân thành cám ơn.

HH

——

ANSWER

Hi,

Mr. Old Man đồng ý với cách giải thích của ngân hàng bạn. Để ngân hàng bạn có thêm cơ sở thuyết phục khách hàng, Mr. Old Man xin chia sẻ thêm 2 căn cứ trích từ UCP 600 và ISBP 821 và 1 ý kiến của chuyên gia ICC về tình huống tương tự:

Theo điều 34 UCP 600, ngân hàng không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm về về hình thức, tính đầy đủ, tính chính xác, tính xác thực, sự giả mạo hoặc hiệu lực pháp lý của bất kỳ chứng từ nào… hoặc tư cách của người gửi hàng, người vận chuyển, người giao nhận, người nhận hàng hoặc người bảo hiểm hàng hóa hoặc BẤT KỲ NGƯỜI NÀO KHÁC.

(A bank assumes no liability or responsibility for the form. Sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document…  or standing of the consignor, the carrier, the forwarder, the consignee or the insurer of the goods or ANY OTHER PERSON).

Theo đoạn A21 ISBP 821, khi LC yêu cầu chứng từ phát hành bởi một cá nhân hoặc một tổ chức đích danh thì điêu kiện này được thỏa mãn khi chứng từ thể hiện được phát hành bởi cá nhân hoặc tổ chức đích danh đó bằng cách sử dụng giấy tiêu đề của nó, hoặc khi không có giấy tiêu đề, thì khi chứng từ thể hiện đã được hoàn thành hoặc được ký bởi, hoặc cho [hoặc thay mặt cho], cá nhân hoặc tổ chức đích danh.

(A21. When a credit requires a document to be issued by a named person or entity, this condition is satisfied when the document appears to be issued by the named person or entity by use of its letterhead, or when there is no letterhead, when the document appears to have been completed or signed by, or for [or on behalf of], the named person or entity.)

Trả lởi câu hỏi tương tự tình huống của bạn, Gary Collyer, chuyên gia ICC, cũng khẳng định trong Frequently Asked Questions under UCP 600 rằng ngân hàng không có trách nhiệm kiểm tra tư cách pháp lý của người ký chứng từ cụ thể như sau:

Question: Is it part of a bank’s responsibility to ensure that documents issued by parties other than the beneficiary, that they have been issued by the stated company and signed by an authorized person of that company?

Suggested answer: Banks have no responsibility with regard to the creation and signing of documents or the data therein. Sub-article 14(a) and article 34 make it clear that banks determine, based on the documents alone, whether or not, on their face, the documents comply with the terms and conditions of a credit.

KẾT LUẬN ĐỐI VỚI TÌNH HUỐNG CÂU HỎI:

Ngân hàng bạn không cần phải và không có trách nhiệm phải kiểm tra người ký chứng từ thay mặt cho Applicant đó có được ủy quyền hay không. Chứng từ (1) ký như mô tả là có thể chấp nhận.

Hi vọng phần trả lời này giúp ngân hàng bạn có thêm căn cứ để thuyết phục khách hàng.

Best regards,

Mr. Old Man

 

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Mr Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

SHIPPED ON BOARD THE VESSEL THAT LEAVES THE PORT OF LOADING

QUESTION Dear Mr. Old Man, Good day. Please reiterate your explanation again regarding bel…