Home Uncategorized DOMESTIC LC

DOMESTIC LC

6 min read
0
0
5,836

QUESTION

Khách hàng yêu cầu ngân hàng chúng tôi phát hành LC trong nước nhưng tôi chưa có kinh nghiệm. Đề nghị Mr. Old Man cho biết:

1) Hai doanh nghiệp trong nước có thể thỏa thuận thanh toán bằng LC được không?
2) Nếu được thì LC này có tuân thủ theo UCP hay không?
3) Quy trình phát hành LC trong nước như thế nào?
4) Một số vấn đề cần lưu ý

Cám ơn Mr. Old Man.

MXX
—————-

ANSWER

Hi,

Hai doanh nghiệp Việt Nam mua bán với nhau có thể thỏa thuận thanh toán theo phương thức LC trong nước (Domestic LC hoặc Local LC ) bằng ĐVN. Nếu một trong doanh nghiệp là doanh nghiệp khu chế xuất thì có thể thỏa thuận thanh toán bằng USD hay bằng một loại ngoại tệ tự do chuyển đổi khác.

Domestic LC cũng dẫn chiếu UCP làm quy tắc điều chỉnh, do vậy, ngân hàng sẽ kiểm tra sự phù hợp của chứng từ căn cứ theo điều kiện và điểu khoản của LC và UCP 600 và ISBP.

Quy trình phát hành Domestic LC cũng tương tự như quy trình phát hành LC nhập khẩu. Nếu người bán và người mua có quan hệ tài khoản cùng một ngân hàng thì ngân hàng phát hành LC có thể đồng thời là ngân hàng thông báo.

Domestic LC vẫn được sử dụng ở một số quốc gia nhưng không phổ biến. Thực tế ở Việt Nam cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam mua bán với nhau hầu như không lựa chọn LC làm phương thức thanh toán bởi LC là phương thức vừa phức tạp vừa tốn kém (chi phí) và thích hợp với giao dịch mua bán quốc tế hơn là giao dịch mua bán trong nước.

Đối với giao dịch mua bán trong nước, nếu có nghi ngờ về khả năng thanh toán của người mua, trong hầu hết trường hợp, người bán thường yêu cầu người mua cung cấp một bảo lãnh thanh toán do ngân hàng phát hành (Bank Guarantee – BG) để bảo đảm sẽ nhận được thanh toán từ ngân hàng trong trường hợp người mua, vì bất kỳ lý do nào đó, không trả tiền cho người bán.

Kind regards,
Mr. Old Man

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

SHIPPED ON BOARD THE VESSEL THAT LEAVES THE PORT OF LOADING

QUESTION Dear Mr. Old Man, Good day. Please reiterate your explanation again regarding bel…