Home Mr Old Man Articles eURC VERSION 1.0 ARTICLE e10

eURC VERSION 1.0 ARTICLE e10

12 min read
0
0
824

Chào các bạn.

Với Điều e10 chúng ta đã đi được hơn ¾ chặng đường nghiên cứu eURC rồi đó. Điều e10 quy định về việc chuyển giao các chứng từ điện tử (release of electronic records) như sau:

a. Chỉ thị nhờ thu tuân thủ eURC phải nêu rõ cách thức mà người bị ký phát (người trả tiền) có thể nhận được các chứng từ điện tử.

b. Khi các chứng từ điện tử được xuất trình kết hợp với các chứng từ bằng giấy, và một trong các chuuwngs từ bằng giấy là hối phiếu phải được người bị ký phát chấp nhận, thì các chứng từ điện tử và các chứng từ bằng giấy phải được chuyển giao đổi lấy việc chấp nhận hối phiếu (D/A) và chr thị nhờ thu tuân thủ eURC phải nêu rõ cách thức mà người bị ký phát (người trả tiền) có thể nhận được các chứng từ điện tử.

Hiện tại các bạn thực hành nhờ thu chứng từ theo URC 522 nên đọc Điều e10 kết hợp với Điều 7 (Release of Commercial Documents) URC 522 để ôn lại một chút nghiệp vụ nhờ thu nhé:

Điều 7 URC 522 quy định rằng:
– Các giao dịch nhờ thu không nên có các hối phiếu có kỳ hạn thanh toán vào một ngày trong tương lai với chỉ thị giao các chứng từ thương mại đổi lấy thanh toán ngay.
– Nếu giao dịch nhờ thu có một hối phiếu có kỳ hạn thanh toán vào một ngày trong tương lai, thì chỉ thị nhờ thu phải nêu rõ các chứng từ thương mại được giao cho người bị ký phát đổi lấy chấp nhận hay đổi lấy thanh toán ngay.
– Nếu giao dịch nhờ thu có một hối phiếu có kỳ hạn thanh toán vào một ngày trong tương lai và chỉ thị nhờ thu nêu rõ rằng các chứng từ thương mại phải được giao đổi lấy thanh toán ngay, thì các chứng từ sẽ được giao chỉ đổi lấy thanh toán ngay và ngân hàng thu hộ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh do việc chậm chuyển giao các chứng từ.

Have a beautiful Sunday, my friends!

Thân ái.

Mr. Old Man
—-

ARTICLE e10

RELEASE OF ELECTRONIC RECORDS
a. An eURC collection instruction must indicate the manner in which electronic records may be accessed by the drawee.

b. When electronic records are presented in combination with paper documents, and one of those paper documents is a bill of exchange that is to be accepted by the drawee, the electronic records and paper documents are to be released against acceptance of the bill of exchange (D/A) and the eURC collection instruction must indicate the manner in which those electronic records may be accessed by the drawee.

COMMENTARY
eURC article e10 outlines that a collection instruction must state the manner in which electronic records may be accessed by the drawee. The word ‘manner’ throughout these rules can be defined as the way in which something is done or happens.

DELIVERY OF DOCUMENTS UNDER URC 522
URC 522 sub-article 2 (a) (Definition of Collection) states that a ‘collection’ means the handling by banks of documents as defined in sub-article 2(b), in accordance with instructions received, in order to: i. obtain payment and/or acceptance, or, ii. deliver documents against payment and/or against acceptance, or, iii. deliver documents on other terms and conditions.

DELIVERY OF DOCUMENTS AGAINST DEFERRED PAYMENT
During the drafting of the eURC rules it was debated whether or not to add a new delivery term D/DP (‘electronic records to be released against deferred payment’). It was decided that such a term is already covered by URC 522 sub-article 2 (a) (iii) (‘other terms and conditions’) and that no further reference within the eURC rules is required.

RELEASE OF COMMERCIAL DOCUMENTS UNDER URC 522
URC 522 article 7 (Release of Commercial Documents) states:

• ‘that collections should not contain bills of exchange payable at a future date with instructions that commercial documents are to be delivered against payment’ (sub-article 7 (a));
• ‘that if a collection contains a bill of exchange payable at a future date, the collection instruction should state whether the commercial documents are to be released to the drawee against acceptance (D/A) or against payment (D/P)’ (sub-article 7 (b));
• ‘that if a collection contains a bill of exchange payable at a future date and the collection instruction indicates that commercial documents are to be released against payment, documents will be released only against such payment and the collecting bank will not be responsible for any consequences arising out of any delay in the delivery of documents’ (subarticle 7 (c)).

USAGE UNDER eURC
In order for electronic records to be accessed by the drawee, the collection instruction must indicate the manner in which the electronic records should be accessed.

BILL OF EXCHANGE
In the event that electronic records are presented in combination with a paper bill of exchange that is to be accepted by the drawee, the electronic records and paper documents are to be released against acceptance of the paper bill of exchange.

The concept of an electronic bill of exchange/draft is still evolving and, as such, is not specifically covered by this version of the rules. However, it is intended that sub-article e10 (a) cover a presentation including an electronic bill of exchange, and sub-article e10 (b) cover the situation in which there is a paper bill of exchange.

Load More Related Articles
 • LẦN THỨ BA TRỞ LẠI NGÔI LÀNG ĐÃ MẤT

  Mr. Old Man gọi làng phong Hòa Vân (làng Vân) ở bãi biển dưới chân đèo Hải Vân là “ngôi là…
 • 100 KM DAI NHÁCH

  Hôm nay đạp xe đi Đông Giang với ý định đạp hết cung đường xã Tư quay trở ra chợ Trung Man…
 • NGÓ LÊN HÒN KẼM ĐÁ DỪNG

  Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng Thương cha nhớ mẹ quá chứng bậu ơi Thương cha nhớ mẹ thì về Nhược …
Load More By Mr Old Man
 • MÙA COVID ĐẠP XE ĐI TRỐN Ở VÙNG QUÊ HOÀ BẮC

  Từ con đường chạy dọc theo sườn đồi nhìn xuống, Trường Định, An Định và Nam Yên hợp thành …
 • CASE STUDY GIAO THỪA

  Vào thời khắc giao thừa, Mr. Old Man ngồi nhìn lại một năm đã trôi qua thật nhanh và thấy …
 • UCP 600 CÓ GÌ MỚI?

  Nguyễn Hữu Đức Trong thời gian qua không ít những bài viết của người viết liên quan đến ng…
Load More In Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

LẦN THỨ BA TRỞ LẠI NGÔI LÀNG ĐÃ MẤT

Mr. Old Man gọi làng phong Hòa Vân (làng Vân) ở bãi biển dưới chân đèo Hải Vân là “ngôi là…